Känner du till begreppen womenomics eller female economy?

Om du googlar så finner du en hel del intressant läsning bl.a. i Harward Business Review. I artikeln The female Economy av Michael J. Silverstein and Kate Sayre.

The Idea in Brief;

• Women represent the largest market opportunity in the world.

• But despite women’s dominant buying power, many companies continue to market mostly to men and fail to explore how they might meet women’s needs.

• Companies that can offer tailored products and services—going beyond “make it pink”—will be positioned to win when the economy begins to recover.

Här kan man läsa att kvinnor köpkraft ökar i rasande takt. Globalt sett står kvinnor för inköp för ca. 28 biljoner. Kvinnor representerar en växande marknad större än Kina och Indien tillsammans,
t.o.m. dubbelt så stor.

När vi känner till dessa siffror vore det dumt att underskatta kvinnor både som ledare, företagare eller konsumenter. Men fortfarande gör företag just det.

De flesta företag inser inte vikten av att förstå skillnaden i hur män och kvinnor upplever sina behov. T.ex. visar en stor undersökning Boston consulting gjort att kvinnor känner att de får sämre service, blir förödmjukade när de söker finansiering eller prioriterar att bry sig om sitt utseende.