Jobba mycket eller jobba smart?

Hårt jobb. Mycket jobb. Jobb jämt. Ingen semester.

Känner ni igen det?

Men är det nödvändigt? Jag hävdar att det handlar mer om att jobba smart och vara effektiv än att jobba mycket precis som en del firmor gör och deras tjänster för handymans och städ. Genom att arbeta när lusten är som störst och energin på topp hinner du med mer på en timme än vad du gör en hel dag då du känner dig omotiverad och trött. Är man som anställd effektiv åtta timmar om dagen fem dagar i veckan? De flesta skulle nog vara mer effektiva fem timmar om dagen om de fem timmarna placerades på rätt ställe.

Det finns tillfällen då jag sitter framför datorn och försöker åstadkomma något men inte får något gjort och det finns dagar då kreativiteten flödar och jag känner flow. Mina första sex månader som egen företagare satt jag kvar vid datorn, på samma sätt som jag alltid gjort som anställd, även när jag inte fick något gjort. Jag pressade mig och gjorde allt för att åstadkomma åtminstone något litet. Så onödigt. Att lägga så mycket tid på så lite resultat är tidsslöseri. Det är liksom ingen idé att pressa sig själv. Gå iväg. Gör något annat. Tanka energi och återgå när du har den.